שובו של הקרקס - צילום אביעד אורן, יוכי בלושטיין ורונן רוזנבלט
x