אירועים > 14.04.2018
יום ראשוןא יום שניב יום שלישיג יום רביעיד יום חמישיה יום שישיו יום שבתש
01 02 03
תיכון מגשימים
יום שלישי |  03.04.18
21:00   צוותא ת"א
תיכון מגשימים
04
מקודשת
יום רביעי |  04.04.18
19:00   מוזיאון לח"י ת"א
מקודשת
21:00   צוותא ת"א
העיר הזאת
05 06 07
08 09
תיכון מגשימים
יום שני |  09.04.18
20:30   מזיא י-ם
תיכון מגשימים
10
מקודשת
יום שלישי |  10.04.18
20:00   מוזיאון לח"י ת"א
מקודשת
11 12 13 14
15
העיר הזאת
יום ראשון |  15.04.18
20:30   מזיא י-ם
העיר הזאת
21:00   צוותא ת"א
גידי - מחזמר בהקיץ
16
מקודשת
יום שני |  16.04.18
20:30   מזיא י-ם
מקודשת
21:00   צוותא ת"א
תיכון מגשימים
17 18 19 20 21
גידי - מחזמר בהקיץ
יום שבת |  21.04.18
21:30   מזיא י-ם
גידי - מחזמר בהקיץ
22
תיכון מגשימים
יום ראשון |  22.04.18
20:30   מזיא י-ם
תיכון מגשימים
23
בּוֹז'וֹלֵה (Beaujolais)
יום שני |  23.04.18
21:00   צוותא ת"א
בּוֹז'וֹלֵה (Beaujolais)
24 25 26 27 28
העיר הזאת
יום שבת |  28.04.18
21:30   מזיא י-ם
העיר הזאת
29 30
העיר הזאת
יום שני |  30.04.18
21:00   צוותא ת"א
העיר הזאת
         
x